Vad är en kyltork och varför bör man ha den?

Kyltork,

Kyltorken innehåller en kylmaskin med kyl-kompressor,
värmeväxlare och ett köldmedie. Tryckluften
kyls till mellan ±0 och +5º C, kondensvattnet
fälls ut och avskiljs sedan automatiskt.
Kyltorken ger tryckluften en tryckdaggpunkt av ca +3º C,
vilket är tillräckligt för att få kondensfri tryckluft
för användning i uppvärmda lokaler.

Kyltorken är enkel att installera, kräver litet tillskott
av energi och är relativt okänslig för olja i tryckluften.
Kyltorken är riktigt bra investering om tryckluften används för
produktion eller verktyg som inte mår bra av vatten.

Kyltork