Tryckluft för billackering, vad är det som krävs?

Vad krävs av tryckluften för att det ska fungera bra?

Tryckluften som kompressorn producerar innehåller naturligtvis samma ämnen som den insugna omgivningsluften. Det innebär bl.a. att vattenångan
som finns i luften komprimeras och tryckluften får därför en hög luftfuktighet.

Tryckluft från en oljesmord kompressor innehåller dessutom små oljerester från kompressorns smörjsystem. Normalt värde för skruvkompressorer är ca 3ppm.

När tryckluften skall användas för t.ex. billackering ställs högre krav på luftens kvalité än i många andra applikationer. De krav som avses gäller då framförallt vad som accepteras i fråga om föroreningar såsom vatten, partiklar och olja.

Vi rekommenderar att luftfuktigheten alltid reduceras, genom torkning. Detta görs enklast och billigast med en kyltork som ger en tryckdaggpunkt på ca 3 grader Celsius.

Vi rekommenderar också att man installerar partikelfilter för att reducera halten av partiklar som kommer med i tryckluften. Utöver partikelfilter bör man även installera ett oljeseparerande filter som tar bort restmängden av olja som alltid kommer med tryckluften då man har en oljesmord kompressor. Vill man vara absolut säker på att ingen olja över huvud taget kommer med i tryckluften kompletterar man med ett kolfilter.

När man kompletterar övriga filter med ett kolfilter, uppnår man en kvalité som benämns som ”tekniskt oljefri” tryckluft.

Kontakta oss gärna direkt om ni har frågor, eller behov av tryckluft, som ska användas i samband med lackering, så hjälper vi till med hur ni kan förbättra er installation, eller rekommendationer för nyinstallation.