Kyltorkar, filter, tillbehör

Kyltorkar, filter, tillbehorI torkprocessen avlägsnas fukt ur tryckluften. Torr tryckluft minskar risken för korrosionsskador i tryckluftssystemet och förbättrar driftsekonomin för de maskiner och verktyg som ansluts. Chicago Pneumatic har ett komplett sortiment torkar, filter, kondensreningsverk och övriga produkter som alla är anpassade för att möta marknadens högt ställda krav på funktion och kvalitet.

Kyltorkar

KyltorkChicago Pneumatics kyltokar är anpassade för kontinuerlig drift och passar väl för generell industri eller verkstad, där man har krav på torr tryckluft. Torr tryckluft spar verktyg och maskiner och förlänger livstiden. 
Våra kyltorkar är uppbyggda av kvalitetskomponenter som baseras på vår mycket långa erfarenhet om vad som krävs för att få en väl fungerande produkt. Utöver det är de anpassade för att vara enkel serviceåtkomst av alla ingående komponenter. Se broschyr för mer information eller kontakta närmaste partner.

Produktblad: ChicagoPneumatic_CPX kyltorkar (.pdf)

Kondensreningsverk

KondensreningsverkChicago Pneumatic kondensreningsverk minimerar kostnaden för hantering av kondensat 
som innehåller olja. Kondenringsverk är ett måste att installera för att uppfylla gällande 
miljölagstiftning, om utsläpp sker, via dagvettenbrunn som inte är kopplad via oljeavskiljare. 
Alla våra kondensreningsverk uppfyller gällande miljökrav. För rätt storlek på kondensreningsverk
se våra rekommendationer eller kontakta närmaste partner.

Produktblad: Kondensreningsverk

Kondensatdränering

KondensatdraneringIntelligent kondansatdränering Våra dräneringslösningar ser till att kondensatet från tanken/kyltorken etc. sker optimalt. Med optimalt menas att endast dränering av kondensat sker. För optimal energiprestanda önskas full dränering utan att släppa ut tryckluft. Det spar energi och dräneringen är dessutom ljudlös till skillnad från tidsinställd dränering som båda släpper kondensat och tryckluft.

Filter för partiklar och oljeseparering

FilterGenom att installera filter i tryckluftssystemet kan halten av föroreningar minimeras till en för 
arbetsluften acceptabel nivå. Rätt filter förlänger livslängden på verktyg och utrustning som drivs av tryckluft. Chicago Pneumatic har ett komplett sortiment av olika partikelfilter samt oljeavskiljande filter. Kontakta närmaste partner för mer info och dimensionering.

Produktblad: CP Line Filters (.pdf)

Cyklonfilter

CyklonfilterChicago Pneumatic har ett komplett sortiment av cyklonfilter som används för att skilja av vatten ur tryckluften. Filter finns i solika storlekar och kan monteras separat eller fås integrerat i kompressorn. Kontakta närmaste partner för mer info och dimensionering.