Kondensatdränering

KondensatdraneringIntelligent kondansatdränering
Våra dräneringslösningar ser till att kondensatet från tanken/kyltorken etc. sker optimalt.
Med optimalt menas att endast dränering av kondensat sker. För optimal energiprestanda önskas full dränering utan att släppa ut tryckluft. Det spar energi och dräneringen är dessutom ljudlös till skillnad från tidsinställd dränering som båda släpper kondensat och tryckluft.