Filter för partiklar och oljeseparering

FilterGenom att installera filter i tryckluftssystemet kan halten av föroreningar minimeras till en för 
arbetsluften acceptabel nivå. Rätt filter förlänger livslängden på verktyg och utrustning som drivs av tryckluft.
Chicago Pneumatic har ett komplett sortiment av olika partikelfilter samt oljeavskiljande filter. Kontakta närmaste partner för mer info och dimensionering.

Produktblad: CP Line Filters (.pdf)