Hur mycket energi kan man spara med en #frekvensstyrd kompressor? del 22

Sammanfattning, energibesparing med frekvensstyrd kompressor Totalkostnad för energiförbrukning kompressor 1 (On/Off) är 102 000 SEK/år. Totalkostnad för energiförbrukning kompressor 2 (Frekvensstyrd) är 69 750 SEK/år.Det gör en total energibesparing på 102 000 SEK – 69 750 SEK = 32 250 SEK/år i energibesparing Procentuellt ger det i detta fall  32 250 SEK/102 000 SEK = […]

Hur mycket energi kan man spara med en #frekvensstyrd kompressor? del 21

Frekvensstyrda Kompressorer fortsättning (del 2) Kompressor 2, är en frekvensstyrd kompressor med en 22 kW motor som drivkälla. En frekvensstyrd kompressor som denna ligger och anpassar sig efter produktionens luftbehov och man kan säga att den i snitt ligger på 65-70% av sin maxeffekt i genomsnitt om kompressorn är rätt dimensionerad. Detta ger en genomsnittseffekt […]

Frekvensstyrda kompressorer, del 20

Hur mycket energi kan man spara med en #frekvensstyrd kompressor? Kompressor 1 är en vanlig konventionell av-pålast kompressor. Den har en 22 kW el-motor som drivkälla. I på-lastat läge drar kompressorn 22 kW, medan den i av-lastat läge drar 12 kW. Gångtid per år är 6000 timmar.  Av dessa 6000 timmar går kompressorn 3000h av-lastad, […]

Kampanj-Kompressorer 2,2-30kW

Passa på att investera i en ny kompressor Just nu levererar vi med två filter (1 st partikel och 1 st, oljeseparerande filter) för 1 kr styck när ni investerar i en ny  kompressor i storlekarna 2,2-30kW (300-3900 L/min). Varför är det viktigt med filtrering? En kompressor suger in omgivande luft och komprimerar denna. Den […]

Partikelfilter, del 19

Partikelfilter för att filtrera komprimerad luft Ett partikelfilters uppbyggnad består i huvudsak av fibrer som ligger korslagda. Processen i ett partikelfilter kan kort beskrivas att, flödet av den komprimerade luften passerar igenom öppningarna mellan fibrerna, och partiklar fångas genom att partiklarna fastnar på fibrerna eller inte kan passera igenom öppningen mellan fibrerna. Material som används […]

Varför ska du installera filter? del 18

Varför ska du investera i #filter? Filter har till uppgift att skydda din produktionsutrustning. Detta omfattar t.ex. handverktyg, lackeringsutrustning, bearbetningsmaskiner, laboratorieutrustning, etc. Filter skyddar din utrustning från skadliga partiklar och vätskor. En tryckluftsanläggning utan filter förkortar livslängden på de maskiner och verktyg som drivs av tryckluft. Ett filter är betydligt billigare att köpa in och […]

Vad är tryckluftsfilter? Del 17

Varför är det bra att #filtrera #tryckluft? En kompressor suger in omgivande luft och komprimerar denna. Den omgivande luften innehåller partiklar och dessa partiklar, är naturligtvis kvar, efter att kompressorn har komprimerat luften. Den enda skillnaden, är att dessa partiklar, är mer koncentrerade då luften har komprimerats. Då både verktyg och maskiner utvecklas med syftet […]

Är det en bra investering att köpa en #frekvensstyrd kompressor? Del 16

Är det en bra investering att köpa en #frekvensstyrd kompressor? Att köpa en ny kompressor är många gånger en stor investering för både stora och små företag. Men vad är det som kostar egentligen, utöver den uppenbara investeringskostnaden? Investeringen av själva kompressorn är faktiskt den billigaste delen, sett över en livscykel. Ca 70-75% av den […]

#Val av kompressor, användningsområden(Skruv) Del 15

#Val av kompressor (Skruv) Del 15 Användningsområden Skruvkompressorn lämpar sig för såväl intermittent som kontinuerlig drift. Driftsekonomin är optimal vid kontinuerlig drift med hög belastningsgrad (upp till 80-100 %). Med modern teknik, som t. ex. varvtalsstyrning, kan skruvkompressorns energiförbrukning vid lågt eller varierande tryckluftsbehov, reduceras avsevärt, jämfört med äldre teknik. Den vätskeinsprutade skruvkompressorn i enstegsutförande […]

Val av oljefri kompressor (Skruv) del 14

Oljefria kompressorer Den torrgående eller ”oljefria” skruvkompressorn komprimerar luften utan att olja tillförs som kylmedium i kompressionsutrymmet. Kompressorns arbetstemperatur stiger därför till runt 200 C redan vid ett arbetstryck av 300 kPa. Oljefria skruvkompressorer för normalt industrilufttryck (c:a 700 kPa) måste därför komprimera luften i två steg med kylning av tryckluften mellan kompressionsstegen. Oljefria kompressorer […]