Kampanj-Kompressorer 2,2-30kW

Passa på att investera i en ny kompressor Just nu levererar vi med två filter (1 st partikel och 1 st, oljeseparerande filter) för 1 kr styck när ni investerar i en ny  kompressor i storlekarna 2,2-30kW (300-3900 L/min). Varför är det viktigt med filtrering? En kompressor suger in omgivande luft och komprimerar denna. Den […]

Partikelfilter, del 19

Partikelfilter för att filtrera komprimerad luft Ett partikelfilters uppbyggnad består i huvudsak av fibrer som ligger korslagda. Processen i ett partikelfilter kan kort beskrivas att, flödet av den komprimerade luften passerar igenom öppningarna mellan fibrerna, och partiklar fångas genom att partiklarna fastnar på fibrerna eller inte kan passera igenom öppningen mellan fibrerna. Material som används […]

Varför ska du installera filter? del 18

Varför ska du investera i #filter? Filter har till uppgift att skydda din produktionsutrustning. Detta omfattar t.ex. handverktyg, lackeringsutrustning, bearbetningsmaskiner, laboratorieutrustning, etc. Filter skyddar din utrustning från skadliga partiklar och vätskor. En tryckluftsanläggning utan filter förkortar livslängden på de maskiner och verktyg som drivs av tryckluft. Ett filter är betydligt billigare att köpa in och […]

Vad är tryckluftsfilter? Del 17

Varför är det bra att #filtrera #tryckluft? En kompressor suger in omgivande luft och komprimerar denna. Den omgivande luften innehåller partiklar och dessa partiklar, är naturligtvis kvar, efter att kompressorn har komprimerat luften. Den enda skillnaden, är att dessa partiklar, är mer koncentrerade då luften har komprimerats. Då både verktyg och maskiner utvecklas med syftet […]

Är det en bra investering att köpa en #frekvensstyrd kompressor? Del 16

Är det en bra investering att köpa en #frekvensstyrd kompressor? Att köpa en ny kompressor är många gånger en stor investering för både stora och små företag. Men vad är det som kostar egentligen, utöver den uppenbara investeringskostnaden? Investeringen av själva kompressorn är faktiskt den billigaste delen, sett över en livscykel. Ca 70-75% av den […]

#Val av kompressor, användningsområden(Skruv) Del 15

#Val av kompressor (Skruv) Del 15 Användningsområden Skruvkompressorn lämpar sig för såväl intermittent som kontinuerlig drift. Driftsekonomin är optimal vid kontinuerlig drift med hög belastningsgrad (upp till 80-100 %). Med modern teknik, som t. ex. varvtalsstyrning, kan skruvkompressorns energiförbrukning vid lågt eller varierande tryckluftsbehov, reduceras avsevärt, jämfört med äldre teknik. Den vätskeinsprutade skruvkompressorn i enstegsutförande […]

Val av oljefri kompressor (Skruv) del 14

Oljefria kompressorer Den torrgående eller ”oljefria” skruvkompressorn komprimerar luften utan att olja tillförs som kylmedium i kompressionsutrymmet. Kompressorns arbetstemperatur stiger därför till runt 200 C redan vid ett arbetstryck av 300 kPa. Oljefria skruvkompressorer för normalt industrilufttryck (c:a 700 kPa) måste därför komprimera luften i två steg med kylning av tryckluften mellan kompressionsstegen. Oljefria kompressorer […]

Val av kompressor (skruv) del 13

Val av kompressor (Skruv) Vätskeinsprutade skruvkompressorer I en vätskeinsprutad skruvkompressor kyls tryckluften med en kylvätska direkt i kompressionsutrymmet mellan skruvarna. Kylvätskan, vanligtvis en olja, cirkulerar i ett slutet system mellan vätskebehållare, kylare och skruvenhet och blandas med luften före kompressionen. Kompressorns arbetstemperatur håller därför omkring 80 grader C oavsett belastning och tryck. Direkt efter kompressionen […]

God Jul & Gott Nytt År

Chicago Pneumatic Vi vill passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul & Gott Nytt år För oss har 2016 varit ett fantastiskt år. Året har inneburit många nya kunder och vi är nu den näst största kompressorleverantören i Skandinavien. Vi vill tacka alla kunder och partners, för ert förtroende […]

Val av kompressor (skruv) del 12

Skruvkompressor I skruvkompressorn komprimeras luften i ett utrymme som bildas mellan två mot varandra roterande skruvar. Dessa utgör, tillsammans med det omgivande kompressorhuset, den s.k. skruvenheten. En skruvkompressor arbetar i huvudsak efter två principer: med vätskeinsprutning eller som torrgående. Båda varianterna förekommer i en- och två-stegsutförande. En skruvkompressor är ca 35% mer energieffektiv jämfört med […]