När ska man välja en frekvensstyrd kompressor?

När ska man välja en frekvensstyrd kompressor?

Man bör välja en frekvensstyrd kompressor när man har en varierad luftförbrukning.

I 80 % av alla kompressorinstallationer passar en frekvensstyrd maskin väldigt bra. En frekvensstyrd maskin anpassar sig efter produktionens tempo och det blir en jämn och fin gång i kompressorn. Man undviker dessutom stora startströmmar som kan påverka kabelstorlek och säkringsstorlek negativt.

En frekvensstyrd kompressor producerar exakt så mycket luft som behövs just i denna stund på ett optimalt vis vad gäller energiförbrukning.
En vanlig kompressor (on/off) går mer ryckigt, den startar och går upp i tryck och flöde, för att sedan hastigt stängas av, detta är ett mycket ineffektivt sätt att producera luft. Normal besparing är ca 35% i energi för en frekvensstyrd kompressor.

Att energiförbrukningen dessutom utgör ca 77% av den totala kostnaden, gör det dessutom till ett mycket fördelaktigt alternativ rent ekonomiskt och miljömässigt bra alternativ.

 

Källa: Chicago Pneumatic Tryckluftsguiden