Kolvkompressor – Angivna prestanda och flöde??

Kolvkompressorer

En kolvkompressor består av en eller flera cylindrar med kolvar som drivs av en elektrisk motor.
Luften sugs in i cylindern och komprimeras sedan i ett eller flera steg till inställt arbetstryck.

Chicago Pneumatic kolvkompressor CPRD 6270 NS39 MT
Chicago Pneumatic kolvkompressor CPRD 6270 NS39 MT

Efter kompressionen passerar tryckluften efterkylaren och fortsätter vidare till luftbehållaren. Absoluta merparten av alla kolvkompressorer är oljesmorda, men de finns också som oljefria kompressorer.

Prestanda / Luftflöde
Vanligt förekommande är att flöde anges som genomlupen luftmängd i L/min.
Att angivet flöde är just genomlupen luftmängd framgår sällan i reklam eller broschyrmaterial för kolvkompressorer.
Normalt kan man utläsa effekt, ljudnivå och flöde angivet som L/min. Den extra nödvändiga informationen att flödet är, ett teoretiskt flöde, brukar inte anges.

Genomlupen luftmängd, är absolut inte detsamma, som den verkliga luftmängd man får ut av sin kolvkompressor.
Man kan då undra varför det fortfarande är vanligt med att ange det teoretiska flödet, genomlupen luftmängd?
Svaret är enkelt, värdet är mycket högre än det riktiga flödet (FAD).

Genomlupen luftmängd är den luftmängd som cylindern rymmer, gånger varvtalet på kompressorn. Det är alltså en teoretisk luftmängd, man kan få ut av sin kolvkompressor.
Den riktiga luftmängden man kan få ut av sin kolvkompressor, anges alltid utan undantag, som FAD.
Översatt till svenska står FAD för: Fri avgiven luftmängd.

FAD är således den riktiga och verkliga luftmängd, man kan få ut som mest, av sin kolvkompressor.

Fler och fler tillverkare börjar att ange flöde, på kolvkompressorer i FAD och L/min. Detta är bra för branschen och underlättar för alla kunder som ska köpa en ny kolvkompressor. När det gäller skruvkompressorer anges alltid flöde som FAD sedan många år.

Den teoretiska luftmängden, har man ingen praktisk nytta av, då maskiner och verktyg, som förbrukar luft, alltid anger verktygets eller maskinens verkliga luftförbrukning.

Tips!
Nästa gång det är dags att köpa en ny kolvkompressor är vårt tips, ta reda på kompressorns verkliga prestanda i antal liter per minut (FAD). Kontakta oss gärna för mer information.

Chicago Pneumatic Scandinavia