Hur mycket energi kan man spara med en #frekvensstyrd kompressor? del 21

Frekvensstyrda Kompressorer fortsättning (del 2)

Kompressor 2, är en frekvensstyrd kompressor med en 22 kW motor som drivkälla.

En frekvensstyrd kompressor som denna ligger och anpassar sig efter produktionens luftbehov och man kan säga att den i snitt ligger på 65-70% av sin maxeffekt i genomsnitt om kompressorn är rätt dimensionerad.

Detta ger en genomsnittseffekt på ca 15,5 kW.

Här kommer dock drifttiden att skilja sig något.

Av de 3000 timmar, på-last effekt, som kompressorn ovan har, behöver den frekvensstyrda maskinen gå ca 4500 timmar för att klara samma luftbehov med 70 % belastning.

Men här kommer också den stora skillnaden, de resterande 1500 timmarna stänger en frekvensstyrd maskin av helt och drar noll ström. .

Alltså slipper man den s.k av-lasteffekten, som drar ström, på frekvenstyrda maskiner.

Läs vidare i del 3.