Hur mycket energi kan man spara med en #frekvensstyrd kompressor? del 22

Sammanfattning, energibesparing med frekvensstyrd kompressor

Totalkostnad för energiförbrukning kompressor 1 (On/Off) är 102 000 SEK/år.

Totalkostnad för energiförbrukning kompressor 2 (Frekvensstyrd) är 69 750 SEK/år.Det gör en total energibesparing på 102 000 SEK – 69 750 SEK = 32 250 SEK/år i energibesparing

Procentuellt ger det i detta fall  32 250 SEK/102 000 SEK = 31 % i energibesparing

Den något högre investeringskostnaden för en frekvensstyrd kompressor betalar sig normalt inom 1-2 år.

OM då kompressorns livslängd är t.ex. 10 år, blir det en riktigt bra investering, att välja en frekvensstyrd kompressor, jämfört med en On/Off kompressor.

Ju större kompressor man har, desto större är energibesparingen i kronor. På riktigt stora anläggningar anges besparingen i kronor med sjusiffriga belopp.

Utöver den rena besparingen i kronor och antal kWh så är det också en investering i vår miljö. Den minskade mängden CO2 (koldioxid) blir även den betydande genom att välja en frekvensstyrd kompressor.