Frekvensstyrda kompressorer, del 20

Hur mycket energi kan man spara med en #frekvensstyrd kompressor?

Kompressor 1 är en vanlig konventionell av-pålast kompressor.
Den har en 22 kW el-motor som drivkälla.
I på-lastat läge drar kompressorn 22 kW, medan den i av-lastat läge drar 12 kW.
Gångtid per år är 6000 timmar.

 Av dessa 6000 timmar går kompressorn 3000h av-lastad, vilket betyder att
motorn går men det produceras ingen luft.

Totalt kommer då kompressorn att förbruka enligt nedan:
3000 tim x 22kW= 66 000 kWh á 1 kr= 66 000 SEK
3000 tim x 12 kW= 36 000 kWh á 1 kr= 36 000 SEK

Detta förhållande är vanligt ute hos många stora och små företag.

I nästa del kommer vi att beskriva, hur skillnaden i driftförhållande, sänker elförbrukningen på en vanligt förekommande installation.