Investera i frekvensstyrd (VSD) kompressor?!

#Spar energi och perfekt anpassad till förbrukningen

Tack vare den frekvensstyrda teknologin (VSD) kan du spara upp till 35 % av energikostnaden.
Energikostnaden utgör totalt ca 70% av den totala kostnaden. Med en #VSD-kompressor får ni:

  • En perfekt matchning av luftbehov och lufttillförsel
  • Inga avlastningscykler vid varierad belastning
  • Inga strömspikar tack vare mjuk start
  • Lägre säkringsstorlek och mindre kabelarea
  • Längre livslängd tack vare mjukare gång
  • En bra investering helt enkelt

Kontakta oss redan idag för en komplett offert med installation. Har du en gammal kompressor installerad idag, så räknar vi gärna på ett inbytespris.

Välkommen till Chicago Pneumatic Compressor som levererar tryckluft som fungerar!