Chicago Pneumatic tecknar avtal med Hedin Bil

Hedin Bil har valt Chicago Pneumatic som helhetsleverantör på all tryckluft, till alla sina anläggningar i Sverige, Norge ocg Belgien. Chicago Pneumatic har accepterat uppdraget att ta hand om, samt att optimera, alla existerande och nya anläggingar.

Hedin Bil, Sveinung Bö kommenterar valet av Chicago Pneumatic som leverantör:

” Chicago Pneumatic  är vald som leverantör på grund av god matchning mot våra högt uppställda villkor som vi har på en kompressorleverantör, som ska utföra service på befintliga samt leverera nya kompressorutrustningar.
För att nämna några av våra kriterier som vägde tungt i valet av leverantör så var det: kvalitét, energikoncept, leverans, inställelsetid för service och underhåll tillsammans med ett konkurrenskraftig prisnivå. Valet av levrantör gjordes utifrån en helhetsbedömning av möjliga leverantörer”

Vi är mycket stolta över förtroendet vi har fått från Hedin Bil, för att säkerställa att alla deras tryckluftsanläggningar, alltid ska vara optimerade med avseende på tillgänglighet, kostnadseffektivitet och miljöhänsyn, säger marknadschef Steven Kjell.