Chicago Pneumatic deltar i högtflygande projekt

Chicago Pneumatic har i samarbete med MSG production A/S varit med och utvecklat världens första helautomatiska flygplanstvätt tillika avisningsanläggning för flygplan.

Projektet är världsunikt och bygger bl.a. på att det idag är mycket tidskrävande och kostsamt, att tvätta och avisa flygplan.
Se länk nedan för en kort video som beskriver projektet.

Chicago Pneumatic levererar tryckluften tillsammans med tillbehör och är med och utvecklar tryckluftsdelen vidare.
Våra mål sammanfaller väl med MSG Productions mål, som är att effektivisera och miljöanpassa hela processen.
Chicago Pneumatic återvinner bl.a. en stor del av tillförd energi och bidrar ytterligare för att tvätt och avisning blir ännu mer miljöanpassad.  

Målet med projektet är att skapa ett helautomatiserat system för flygplanstvätt som garanterar hög och jämn kvalité samt sänker kostnaderna för tvätt och avisning av flygplan, på ett globalt plan.

Chicago Pneumatik finns idag i mer än 180 länder och kommer att kunna leverera reservdelar och service lokalt, vilket var en av de nyckelfaktorer som gjorde att vi är med i detta projekt.
Vår samarbetspartner i projektet är vår Chicago Pneumatic partner NTT A/S.

Länk MSG projekt