Chicago Pneumatic deltar i högtflygande projekt-del 2

Chicago Pneumatic har i samarbete med MSG production A/S varit med och utvecklat världens första helautomatiska flygplanstvätt tillika avisningsanläggning för flygplan.

Projektet är världsunikt och bygger bl.a. på att det idag är mycket tidskrävande och kostsamt, att tvätta och avisa flygplan.

Utöver detta är miljövinsten stor då vi återvinner glykol som används för avisning samt att rena flygplan spar bränsle.

Våra mål sammanfaller väl med MSG Productions mål, som är att effektivisera och miljöanpassa hela processen.
Chicago Pneumatic återvinner bl.a. en stor del av tillförd energi och bidrar ytterligare för att tvätt och avisning blir ännu mer miljöanpassad.

Målet med projektet är att skapa ett helautomatiserat system för flygplanstvätt som garanterar hög och jämn

kvalité samt sänker kostnaderna för tvätt och avisning av flygplan, på ett globalt plan.

Chicago Pneumatik finns idag i mer än 180 länder och kommer att kunna leverera reservdelar och service lokalt, vilket var en av de nyckelfaktorer som gjorde att vi är med i detta projekt.
Vår samarbetspartner i projektet är vår Chicago Pneumatic partner NTT A/S.

Längst ned finner ni en länk till en kort video om projektet.

 

Videolänk till MSG projekt