Att välja rätt storlek på kompressor är viktigt!

Välja rätt storlek på kompressor är viktigt

Att köpa en ny kompressor är en många gånger en stor investering för både stora och små företag. Men var ligger kostnaderna för tryckluft egentligen?

Energikostnad

Den utgör ca 77% av totalkostnaden över en kompressors livscykel och utgör den absolut största kostnaden. Funderar man på att investera i en ny kompressor kompressor så är det denna kostnad man ska försöka minimera.

 

 

Rätt storlek på kompressorn, hur påverkar det energikostnaden?

Att välja en större storlek för att vara säker på att tryckluften räcker är en dålig idé som kostar energi och pengar, helt i onödan. Det är heller inget bra alternativ för vår miljö.

Det absolut bästa är att göra en mätning för att säkerställa att man får rätt storlek på kompressorn (Det är något som våra partner kan hjälpa till med)

En storlek större i kW eller hk, än vad man har behov av är riktigt dyrt.
En för stor kompressor, går belastad endast under kortare perioder och går avlastad (tomgång) under längre perioder.
När kompressorn går avlastad drar kompressorn energi men ger ingen luft. En för stor kompressor kan lätt förbruka dubbelt så mycket energi som en rätt dimensionerad kompressor. Detta är alltså en mycket viktig parameter då energiförbrukningen utgör ca 77% av totala kostnaden.

Källa: Chicago Pneumatic Tryckluftsguiden